Qendra H&D Consultancy organizon Olimpiadën e parë të arritjeve për  Parashkollorët  për qarkun e Elbasanit