“Teknika reductio ad absurdum e Ariostos në romanin “Dimri i madh” i I. Kadaresë.”