Statusi i edukimit mediatik; nga vepra kanonike tek kultura masive