Erik Ciftja
October 10, 2017

Erik Ciftja

Nxenesi me ri, ne Olipiaden Kagoroo Linguistics konkuroi ne Pre-A1 dhe mori nje numer te konsiderueshem, shume te larte pikesh