ese nga Hektor Çiftja
May 8, 2020

Edukim dhe dashuri – rruga e gjatë dhe e mundimshme

Ekzistojnë dy këndvështrime, dy qasje të cilat evokohen, edhe pse mjerisht në mënyrë sipërfaqësore sa herë që shtrohen për diskutim temat e marrëdhënieve midis fesë, shoqërisë, […]