Edukim dhe dashuri – rruga e gjatë dhe e mundimshme