Rezultatet e Olimpiadës së parë të arritjeve në Matematikë