Hector Çiftja Curriculumn Vitae ( Albanian)


Të dhëna të përgjithshme:

Emri dhe Mbiemri: Hektor Çiftja

Datëlindja: Hektor Çiftja

Vendlindja: Elbasan

Vendbanimi: Elbasan

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Celular:+355 69 40 700 76


Angazhime të tjera:

2019 e në vazhdim: Kryetar i Këshillit Bashkiak Elbasan

2018 e në vazhdim: anëtar dhe më pas kryetar i bordit të “Ndërmarrjes së Trajtimit të Studentëve Sh. A.” në Elbasan.

2007 e në vazhdim- Drejtues dhe konsulent pranë kompanisë së konsulencës arsimore “H&D Consultancy-Elbasan” (https://hdconsultancyelbasan.com/)


Interesat Akademike
 • Në proces doktorate (pritet doktorimi në Nëntor 2020)
 • Ka në proces për përgatitje për botim dy tekste për degën e gazetarisë, dhe përkatësisht ”Hyrje në teorinë e medies” dhe “Metodat kërkimore në media”
 • Është pjesëmarrës në projektet e organizatës IAMCR Organizata Ndërkombëtare e kërkimeve në komunikimin masiv” (me konsulencën e së cilës u hartua edhe plani i ri mësimor i degës së gazetarisë në vitin 2007)
 • Është duke punuar në një studim afatgjatë mbi marrëdhëniet midis arsimimit mediatik, sferës publike dhe cilësisë së gazetarisë në Shqipëri”
 • Është pjesëmarrës në projektet e organizatës IAMCR (Organizata

Angazhime në organizata profesionale

Anetar i “Fulbright Association”, “International association for media and communication research”, European Charter of Media Literacy”

Pozicione të mëparshme:

1997 e në vazhdim

Lektor me kohë të plotë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, në departamentin e “Letërsisë dhe gazetarisë”

2007-2009:

Drejtues i seksionit të gazetarisë në Universitetin "A.Xhuvani", Lektor i disiplinave të "Komunikimit masiv", “Medies së re", “Audienca dhe efektet e medias”, dhe “Historia e kritikës shqiptare”, “Histori e letërsisë shqiptare” në universitetin “A.Xhuvani”, Elbasan


Edukimi:

Korrik 2007

Studime master
Diploma "Master në studime letrare" , Universiteti i Tiranës

Gusht 2003-Qershor 2004:

Studime master
Studime të nivelit "Master" në fushën e gazetarisë në "Missouri School of Journalism", Columbia Missouri, Sh.B.A në kuadrin e programit prestigjioz Fulbright të Departamentit Amerikan të Shtetit.

Nëntor 2006

Kualifikim pasuniversitar
Kualifikim pasuniversitar 6 javor në gazetari në universitetin e Edinburgu-t, Skoci, në kuadrin e programit "Tempus”

1995

Diplomë universitare
Diplomimi në degën "Gjuhë -letërsi" në universitetin "A.Xhuvani", Elbasan

1995-2000:

Kualifikime
Një numër kualifikimesh dhe pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare në fushën e studimeve politike në Lisbonë, Strasburg, Varshavë, Zvicër, Stamboll, Ljublianë, Danimarkë, Pragë etj


Përvoje pune:

1995- 2020

Lektor me kohë të plotë në universitetin “A.Xhuvani”, Elbasan

2018-2020

Trainues pranë “Institutit Shqiptar të Medias” në sferën e edukimit mediatik

2018-2019

Bashkë-drejtues i 16 edicioneve në programin televiziv “Fol Shqip” në “Elbasani News” dhe “Tv Skampa në Elbasan

Shkurt- Dhjetor 2006

Bashkëbotues dhe kryeredaktor i gazetës"Skampa"

2004-2006

Drejtues, producent dhe kryeredaktor i Televizionit "Skampa"

2001-2002

Drejtues programi në televizionin "Egnatia"


Publikime:
 • Botime akademike:

Rreth 30 studime dhe ese në botimet e specializuara ndërkombëtare dhe kombëtare si "Seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë shqipe", Prishtinë; Revista "Kuvendi", Sh.B.A; "Buletini shkencor i UE" (Mund të vihen në dispozicion nëse është e nevojshme)


Publicistike:

Një numër artikujsh publicistikë në gazetat që botohen në Tirane si edhe në gazeta të shumta në gjuhen shqipe që botohen në Sh.B.A. dhe Greqi. (një listë e plotë mund të vihet në dispozicion për çdo rast)

2018-2019-Kontribues i regullt akademik në programin e përdyjavshëm televiziv “Fol Shqip” në Tv “Skampa” dhe “Elbasani news”


Botime dhe veprimtari shkencore:

(Një listë e plotë dhe më e bashkëkohëzuar mund të vihet në dispozicion në çdo çast sipas kërkesës)

 • Gusht 2018 e në vazhdim- pjesëmarrës si Trainues në projektin “Debunking Misinformation in South East Europe” organizuar nga “The South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)”, Transitions Online” dhe “Instituti Shqiptar i MediasBotime akademike:
 • Shtator 2018- “Edukim dhe dashuri – rruga e gjatë dhe e mundimshme” studim i publikuar në kuadrin e projektit të Institutit Shqiptar të Medias. https://debatiperfene.wordpress.com/2018/09/27/edukim-dhe-dashuri-rruga-e-gjate-dhe-e-mundimshme/
 • Maj 2017-Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore “Mitrush Kuteli në 110 vjetorin e lindjes” organizuar nga “qendra e studimeve albanologjike”, Universiteti “Fan S. Noli” në Korçë dhe “Akademia e shkencave e Shqipërisë”. Ligjërtata është botuar e plotë në aktet e konferencës-
 • Maj 2016- Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore “Konferenca e 3-të mbi shkencat arsimore” organizuar nga Uiversiteti “Hëna e Plotë-Bedër”. Ligjërata është botuar e plotë në aktet e konferencës
 • Mars 2015-- Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare “Letërsia dhe media” organizuar nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Ligjërata është botuar e plotë në aktet e konferencës
 • Prill 2014- Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare “Konferenca e 3-të mbi shkencat arsimore” organizuar nga Uiversiteti “Hëna e Plotë-Bedër”. Ligjërata është botuar e plotë në aktet e konferencës
 • Maj 2012-Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare “ Fan Noli në 130 Vjetorin e lindjes”, Universiteti “Fan S. Noli”. Ligjërata është botuar e plotë në aktet e konferencës
 • Nentor 2011-Ligjëratë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare “ Studimet sociolinguistike në Shqipëri, trashëgimia, gjendja, perpspektiva” organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” nëKOrçe. Ligjërata është botuar e plotë në aktet e konferencës-
 • Nëntor 2011- “Gjuha shqipe dhe Letërsia 10 : për klasën e 10-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm”-me bashkëautor-Tiranë : Pegi, 2009
 • “Arshi Pipa dhe disiplina akademike e studimeve kulturore”-Kumtese e mbajtur ne konferencen shkencore “Arshi Pipa në letrat shqipe”,-Tiranë, qershor 2009
 • “Periodizim i letërsisë shqipe dhe propozimi i Arshi Pipës”, -Seminari nderkombetar per gjuhen dhe letersine shqipe”-Prishtine 2001
 • Mbi disa çështje të letërsisë bashkëkohore shqipe”- -Seminari nderkombetar per gjuhen dhe letersine shqipe”-Prishtine 2005 Kontributi i Arshi Pipës në studimet për Migjenin-gazeta “Drita”, 1999
 • Faktorët që përcaktuan lëvizjen kulturore :Një vështrim mbi letërsinë e periudhës 1939-1944- Drita. - Nr. 31 tetor, , 1999, f.3
 • Revista "Kritika" e Arshi Pipës-revista “Kuvendi”, Michigan USA. - Nr. 7, korrik, 2004, f. 128-133
 • Arshi Pipa : diversanti i fundit në Shqipëri-revista “Kuvendi”, Michigan USA. - Nr. 4, , prill, 2004, f. 112-120
 • Disa konsiderata mbi veprën studimore të Arshi Pipës : [ Arshi Pipa, "Contemporary Albanian Literature"]-Buletini shkencor UNIEL. - Nr. 1/2, , 1998, f. 197 - 210
 • “Për rivlerësimin e letërsisë shqipe midis viteve 1939 – 1945”-Buletini shkencor UNIEL (seria e shkencave shoqërore1). - Nr. 1, , 2003, f. 61 - 69.
 • Letërsia përkundrejt politikës dhe politika e letërsisë : Arshi Pipa-Koha jonë. - Nr. 205, 7 gusht, 2007, f. 14
 • Rikthimi i Arshi Pipës-Korrieri. - Nr. 281, 20 tetor, 2007, f. 15. Kumtesë e mbajtur në simpoziumin shkencor me rastin e botimit të veprës së Arshi Pipës-gazeta “Republika”. - Nr. 280, 4 dhjetor, 2007, f. 17.

Angazhime të tjera:

2019 e në vazhdim:

Kryetar i Këshillit Bashkiak Elbasan

2018 e në vazhdim:

Anëtar dhe më pas kryetar i bordit të “Ndërmarrjes së Trajtimit të Studentëve Sh. A.” në Elbasan

2007 e në vazhdim:

Drejtues dhe konsulent pranë kompanisë së konsulencës arsimore “H&D Consultancy-Elbasan” (https://hdconsultancyelbasan.com/)

2011-2019

Anëtar i këshillit bashkiak të qytetit të Elbasanit në grupimin politik të Partisë Socialiste; kryetar i komisionit të vlerësimit të figurave: në këtë cilësi edhe pjesëmarrës dhe kontribues aktiv në veprimtaritë festive, shkencore dhe kulturore në përkujtim të 100 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shtetit Shqiptar

2015-2019

Anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan

2015-2019

Anëtar i bordit administrativ të ndërmarrjes së trajtimit të studentëve


Afiniteti politik:

2009 e në vazhdim:

Anëtar i Partisë Socialiste të Shqipërisë